Cây Dừa

Tất cả các phần của quả dừa và cây dừa đều có thể được sử dụng. Dừa còn là loại cây cho quả tương đối nhiều (tới 75 quả mỗi năm); vì thế nó có giá trị kinh tế đáng kể. Tên gọi của dừa trong tiếng Phạn là kalpa vriksha, có thể dịch thành “cây đem lại mọi thứ cần thiết cho cuộc sống”.

Cây Dừa

Tên khoa học:

Cocos Nucifera

Hình thái:

Dừa (danh pháp hai phần: Cocos nucifera), là một loài cây trong họ Cau (Arecaceae). Nó cũng là thành viên duy nhất trong chi Cocos và là một loại cây lớn, thân đơn trục (nhiều khi gọi là nhóm thân cau dừa) có thể cao tới 30 m

Đặc tính:

Tốc độ sinh trưởng: Chậm.
Với các lá đơn xẻ thùy lông chim 1 lần, cuống và gân chính dài 4–6 m các thùy với gân cấp 2 có thể dài 60–90 cm; lá kèm thường biến thành bẹ dạng lưới ôm lấy thân; các lá già khi rụng để lại vết sẹo trên thân

Ứng dụng:

Tất cả các phần của quả dừa và cây dừa đều có thể được sử dụng. Dừa còn là loại cây cho quả tương đối nhiều (tới 75 quả mỗi năm); vì thế nó có giá trị kinh tế đáng kể. Tên gọi của dừa trong tiếng Phạn là kalpa vriksha, có thể dịch thành “cây đem lại mọi thứ cần thiết cho cuộc sống”.

Cách chăm sóc:

Cũng như các loại cây trồng khác, phân bón cũng có vai trò quyết định đến khả năng cho trái của cây dừa. Nhưng cây dừa lại có nhu cầu về một số loại phân cao hơn những cây trồng khác, như kali, borax, natri,clor… Dưới đây là bảng hướng dẫn lượng phân bón và cách bón phân cho từng lứa tuổi của cây dừa phù hợp với từng loại đất khác nhau