Cây Kè Mỹ

Lá cây Kè Mỹ mọc tập trung ở đỉnh, có hình quạt xòe rộng. Phiến lá tròn xẻ thùy đến một nửa hoặc xẻ thùy sâu vào phiến lá. Cuống lá dài mảnh, mọc vươn cao lên, khi già lá rũ xuống theo gốc. Cây có dạng lá cọ màu xanh tươi, khi già màu lá chuyển sang vàng rồi đến nâu và rụng khỏi cây

Cây Kè Mỹ

Tên khoa học:

Pritchardia filifera

Hình thái:

Lá cây Kè Mỹ mọc tập trung ở đỉnh, có hình quạt xòe rộng. Phiến lá tròn xẻ thùy đến một nửa hoặc xẻ thùy sâu vào phiến lá. Cuống lá dài mảnh, mọc vươn cao lên, khi già lá rũ xuống theo gốc. Cây có dạng lá cọ màu xanh tươi, khi già màu lá chuyển sang vàng rồi đến nâu và rụng khỏi cây

Đặc tính:

Tốc độ sinh trưởng: Chậm. Đây là cây thân trụ, mọc thẳng, rễ hình chùm, ít bị gió bảo lật, đầu lá sẽ thì tạo thành tua, Thời gian tồn tại mỗi tàu lá rất lâu vì thế khi trồng nó ít phải quét vệ sinh lá.

Ứng dụng:

Cây có hình dáng đẹp, mọc khỏe, sống lâu năm nên được ưa trồng làm cảnh trong các vườn lớn hay nơi công viên.

Cách chăm sóc:

Kè Mỹ thích hợp với mọi loại đất, chịu hạn tốt, môi trường nghèo dinh dưỡng. Tuy nhiên, cây có tốc độ dinh trưởng chậm do đó cần phải tưới nước và cung cấp chất dinh dưỡng đầy đủ để cây phát triển tốt.